لاپوتا

یادداشت های مسعود مقدّم
» ٢٤ خرداد ۱۳٩٢ :: رای های 92
» ٢۱ خرداد ۱۳٩٢ :: هاراندا تاپیم یاپراخ آلان؟
» ٥ خرداد ۱۳٩٢ :: قورالیدی قانالاری
» ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: یاواش یاواش یاغیش یاغیر
» ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سینجان
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: قوجا گونه باخان
» ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: نوّابگردی در وقت اضافه
» ٧ فروردین ۱۳٩٢ :: پیر پرنیان اندیش
» ٥ فروردین ۱۳٩٢ :: شکوفه های بادم
» ۱ فروردین ۱۳٩٢ :: تمبرهای نوروز
» ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: بخدا وبلاگ داشتن سخته!