لاپوتا

یادداشت های مسعود مقدّم

شکوفه های بادم

بوی شکوفه های بادام
شب ها از خانه اش می آیند
همسایه مان پیرزن تنهایی بود
که خسته شد یکشب پارسال بهار مُرد
...
مراغه.5 فروردین 1392

نظرات ()