لاپوتا

یادداشت های مسعود مقدّم

قوجا گونه باخان

گون باتیر
گونلَیری ساییر
قوجا گونَه باخان
...
آفتاب غروب میکند
روزهارا میشمارد
آفتابگردانِ پیر
 

نظرات ()