لاپوتا

یادداشت های مسعود مقدّم

قورالیدی قانالاری

بیزیم باغا
یاواش جَلون
قورالیدی قانالاری

نظرات ()