لاپوتا

یادداشت های مسعود مقدّم

هاراندا تاپیم یاپراخ آلان؟

بادامناری یازین شاخداسی آپاردی
اوزوملری همسایانین تویوقو
چیردچانلاری قره قایقالار
آلچالاری سئرچه‌لر
هاراندا تاپیم
یاپراخ آلان؟
... 

نظرات ()